RODO

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Nieformalną Grupę „Kamraty” z siedzibą w Radlinie ul. Dworcowa 40a, (dalej „Organizator ”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator IV Biegu Kamratów – Nieformalna Grupa Kamraty, zwana dalej Organizatorem
 2. Telefoniczny kontakt z Organizatorem  jest możliwy pod nr telefonu: 697474744;
  adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Organizator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 4. a)    rejestracja uczestników
 5. b)     przygotowania i wydania pakietów startowych;
 6. c)    przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;
 7. d)    rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;
 8. e)      przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;
 9. f)     umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów,w serwisie społecznościowym Facebook
 10. g)      udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów;
 11. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez Organizatora przez który rozumieć należy organizację biegu w celu charytatywnej zbiórki funduszy na leczenie i rehabilitację beneficjenta IV edycji biegu oraz zaakceptowany przez uczestnika regulamin biegu;
 12. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
 13. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 14. a)       podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;
 15. b)      wolontariusze Organizatora oraz pracownicy Fundacji opiekującej się beneficjentem IV edycji biegu;
 16. c) Facebook
 17. e) Strona internetowa organizatora
 18. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.
 19. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 
 20. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 21. prawo dostępu do treści danych;
 22. prawo do sprostowania danych;
 23. prawo do usunięcia danych;
 24. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 25. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 26. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).
 27. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
 28. Organizator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 
 29. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FSG prosimy o    kontakt pod adresem mailowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.